Hur kan LRF med gott samvete arbeta för en ökad produktion av animaliska produkter när vi måste minska på vårt intag av dessa för att rädda miljön?
Svensk mjölk och kött är mindre klimatbelastande och mer miljövänlig än motsvarande produkter från andra länder. Detta tack vare högproducerande djur, att vi får både mjölk och kött av våra mjölkkor, att vi har friska djur och därmed minimal användning av antibiotika, att vi har naturligt bra förutsättningar för att odla foder och för att ha djur på bete.

Med tanke på detta och att vi idag importerar 27% mejeriprodukter och hela 47% nötkött, så skulle vi bara genom att välja bara svenska produkter kunna minska vår klimatbelastning.

På sikt skulle vi även kunna exportera mer av våra miljö- och klimatsmarta produkter till andra länder som inte har samma bra förutsättningar för animalisk produktion som Sverige har.

En ökad produktion betyder inte per automatik en ökad konsumtion per person. OECD-rapporten från 2018 visar att Sverige är ett av få länder som lyckas öka produktionen och minska klimatpåverkan.

Nu måste vi väl i Sverige ställa om produktionen och om och börja odla mer grönsaker och proteinväxter istället?
Redan idag odlar vi mer proteinväxter (t.ex. bönor av olika slag) än tidigare i Sverige och det finns absolut möjlighet att odla mer. Dock inte i den omfattningen att det helt kan ersätta spannmål till livsmedel och vall till foder, det är inte praktiskt möjligt. Så en varierad växtföljd med både proteinväxter, spannmål och vall (som ger ökad mullhalt och bidrar till kolinlagring) är det optimala och ger då möjlighet för oss att både producera foder till djur och mat till människor på ett smart sätt som anpassar sig till Sveriges förutsättningar.

UNIK KARTA: Så här ser odlings-Sverige ut

Skulle det inte vara ännu bättre om alla helt slutade äta animaliska livsmedel, det är de ju de produkterna som är värst för klimatet? 

All mat orsakar en miljöpåverkan. Då är det viktigt att vi får så mycket näring som möjligt av den påverkan som blir. Mjölk innehåller mer näring än någon annan undersökt dryck, både per deciliter och per klimatenhet. Med ”mer näring” menar vi här att mjölk innehåller mer av de olika näringsämnena som vi behöver. (Det finns så klart livsmedel som innehåller mer av ett enstaka näringsämne än mjölk. Exempelvis innehåller juice mycket vitamin C, som mjölk inte är en källa till alls.) Inte bara innehåller mjölk naturligt fler mineraler och vitaminer, däribland kalcium, jod, selen och flera olika B-vitaminer, utan är även berikad med D-vitamin. Den särskilda form av D-vitamin som man berikar mjölk med har dessutom en hög så kallad biologisk aktivitet.

Mjölk och mjölkprodukter är viktiga komponenter i den moderna, svenska kosten och har varit det sedan länge. De är kopplade till en minskad risk för några av våra vanligaste folksjukdomar (diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom). 

Magra mjölkprodukter ingår, tillsammans med stor andel vegetabiliska livsmedel, i kostmönster som förknippas med lägre risk för sjukdomar som metabolt syndrom, högt blodtryck och stroke. Det finns också antydan till samband mellan konsumtion av mjölkprodukter och minskad risk för tjock- och ändtarmscancer.

Vad gör LRF/Sveriges bönder för att minska sin negativa påverkan på miljön och klimatet (utifrån de planetära begränsningarna)?
LRF/Sveriges bönder arbetar med att investera i fossilfri teknik för el och energiförsörjning som solceller, biogas etc. Vi minskar påverkan på miljön genom ständiga effektiviseringar i odling av grönsaker, frukt, lantbruksgrödor och skogsbruk samt hållbar djurhållning där stallar, utedrift, foderval och djuromsorg för att hålla djuren friska gör stor skillnad för att minska negativ klimatpåverkan. Genom forskning, innovation, nya företagsformer, nya samarbetsformer i livsmedelskedjan och erfarenhetsutbyte driver vi utvecklingen framåt. Sverige ligger i framkant inom hållbar produktion och det gäller i hög grad det gröna näringslivet kring skog, lantbruk, djurhållning och trädgårdsodling.

Hur arbetar LRF för att vi i Sverige ska vara förberedda på de klimatförändringar som kommer ske och på hur de kommer påverka möjligheten till att producera mat?
Bönderna är de första som märker av klimatförändringar och den allt vanligare förekommande extrema väderleken. Därför är det en förutsättning för långsiktig livsmedelsproduktion att förbereda odlingen/produktionen dels via odlingsmetoder men även som företag för de risker som klimatförändringar innebär. Det är ett komplicerat arbete, många olika scenarier behöver arbetas med parallellt. Här arbetar LRF i nära samarbete med forskare, myndigheter och livsmedelsföretag för att bedöma förändringar och utveckla metoder som fördelar risker och gör produktion mer robust. Det är dock starka signaler från forskarvärlden att förutsättningarna för livsmedelsproduktion på våra breddgrader kommer att vara goda. Samtidigt som forskarna bedömer att produktiviteten i stora livsmedelsproducerande områden sjunker dramatiskt.