Så här ökar vi svensk matproduktion:
https://youtu.be/oLJ3RkeN-t0 

Mjölkkorna är viktiga för den biologiska mångfalden: https://www.facebook.com/lrfsverige/videos/10155585603435687/

Lantbruk är en grundläggande trygghet i samhället: https://www.facebook.com/lrfsverige/videos/10155768592005687/

Princerapporten på Jag bryr mig: https://www.facebook.com/LRFJagbryrmig/videos/508765072975500/

Film om matsvinn på Jag bryr mig: https://www.facebook.com/LRFJagbryrmig/videos/699886040377995/

All mat har klimatpåverkan på jag bryr mig: https://www.facebook.com/LRFJagbryrmig/videos/681325128900753/

Svenska bönder är bäst på att minska övergödningen: https://www.facebook.com/lrfsverige/videos/vb.261455205686/1116495388525794/?type=2&theater

Det är vårt ansvar för djur och miljö som driver oss: https://www.facebook.com/lrfsverige/videos/vb.261455205686/10155465147860687/?type=2&theater