Åsa Odell och Sven-Erik Hammar tight

Hälsningar från COP21

På plats från LRFs Riksförbundsstyrelse finns Åsa Odell och Sven Erik Hammar. Under tiden för klimatmötet bevakar LRF frågor kring hur Sverige kan ta tillvara de gröna näringarnas möjligheter för en fossilfri framtid med hållbar livsmedelsproduktion genom att #brukaförklimatet. Följ arbetet här!

Varför är klimatmötet viktigt för skogen?

Hur klarar vi mänsklighetens behov av mat, energi, byggmaterial mm?

Sverige har resurserna att ställa om till fossilfritt samhälle

Skogen kan hindra klimatförändringar

Stark äganderätt är fundamentet i det hållbara svenska skogsbruket