Vi kommer att behöva ändra våra kostvanor i framtiden, det handlar om att välja rätt kött, minska svinnet, äta efter säsong, äta mer grönsaker, inte överkonsumera.

LRF tror inte att köttkonsumtionen i västvärlden kommer att fortsätta öka, i Sverige minskade konsumtionen under 2014. Dels är priset på väg upp som ett resultat av ökat tryck på mark, högre energipris, en globalt växande medelklass och högre sojapris. Samtidigt måste andra delar av världen få utrymme att öka sin konsumtion.

En köttskatt skulle gynna det billigaste och oftast sämsta köttet, producerat med mest antibiotika, sämst gödselhantering och med mindre hänsyn till  biologisk mångfald. Och missgynna det mest miljösmartasvenska köttet som redan nu är dyrast inom köttsegmentet.

Hela den svenska konsumtionsökningen av kött har skett med import. En rak skatt gör allt kött dyrare och riskerar att ytterligare förstärka denna trend.

En differentierad skatt baserad på den verkliga klimatpåverkan som skulle belasta klimatmässigt sämre  nötkött och gynna klimatsmart kunde fungera, men det är inte den som är föreslagen och den är inte heller tekniskt/praktiskt möjlig.

Styrmedel som LRF anser kan leda åt rätt håll är istället ursprungsmärkning, offentlig upphandling, krafttag kring svinnet och utbildning och information om utsläpp från olika maträtter och tillagningssätt. 

Köttskatten kan komma att ifrågasättas utifrån EUs statsstödsregler, i synnerhet om en skatt baserad på importerade produkter ska användas för att subventionera det inhemska jordbruket. Det kan dessutom bli svårt att förklara varför pengarna ska återföras till en sektor vars produktion man genom köttskatten vill minska.