LRF försvarar aldrig uppfödning där djuren inte sköts i enlighet med svensk lagstiftning, men i sådana misstänkta fall måste vi lita på att den statliga djurskyddstillsynen, som utförs av länsstyrelserna, hanterar avvikelserna så att eventuellt djurlidande snarast upphör.

LRFs policy på det här området är tydlig; vi kan inte kommentera bilder eller filmer med okänt ursprung. Dels för att vi inte kan veta i vilket sammanhang, i vilket syfte eller på vilken gård bilderna tagits.

LRF ska inte bidra till att utomrättsliga metoder och olagliga intrång på enskilda gårdar används som ett tillvägagångssätt för att hänga ut enskilda personer i media. Vi vill inte skapa ett parallellt utomrättsligt system.

Vi rekommenderar att alla misstänkta fall av vanvård rapporteras till myndigheterna, som sedan har ansvar för kontroll och eventuella åtgärder.