1. Hur mycket pengar avsätter medlemsländerna till den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, och därmed till produktionen av säker och hållbar mat?
1. 2 procent av de offentliga utgifterna
X. 1 procent av de offentliga utgifterna
2. 8 procent av de offentliga utgifterna

2. Hur många av Europas invånare har sin inkomst från jordbruk?
1. 22 miljoner
X. 13 miljoner
2. 38 miljoner

3. Idag går cirka 15 procent av hushållsbudgeten till inköp av mat. Hur stor var andelen vid tiden för införandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, 1960?
1. 18 procent
X. 50 procent
2. 30 procent

4. Hur många av FNs 17 miljömål kan kopplas till jord- och skogsbruk?
1. 13
X. 17
2. 9

5. Hur många människor inom EU får sin mat från den europeiska livsmedelsproduktionen?
1. 500 miljoner
X. 400 miljoner
2. 4 000 miljoner

6. Den gemensamma jordbrukspolitiken utgjorde 71 procent av EUs totala budget 1984. Hur stor del var det 2017?
1. 64 procent
X. 44 procent
2. 38 procent

7. Hur stor del av Europas yta sköts av jord- och skogsbrukare?
1. 50 procent
X. 75 procent
2. 90 procent

Hur högt var valdeltagandet i Sverige vid förra EU-valet, 2014?
1. 45 procent
X. 51 procent
2. 37 procent

 

Klarade du quizet? Här hittar du alla rätta svar.

1. Svar: X. 1 procent 
2. Svar: 1, 22 miljoner
3. Svar: 2. 30 procent
4. Svar: 1. 13
5. Svar: 1. 500 miljoner
6. Svar: 2. 38 procent
7. Svar: X. 75 procent
8. Svar: X. 51 procent