Vi har på tre områden utformat konkreta förslag för en hållbar framtid. Sveriges bönder kan bidra med följande:

  • 50 000 nya jobb i hela Sverige
  • Hälsosam och miljövänlig mat till alla
  • Biobränsle som kan ersätta fossilt

Oavsett regering är Sveriges gröna näringsliv och lantbruksföretagare redo att bidra. Ökad sysselsättning i hela landet, hållbar och hälsosam offentlig mat och klimatomställningen är frågor som är viktiga oavsett partifärg. Med rimliga spelregler kan företagen inom det gröna näringslivet bygga framtidens Sverige.

Sveriges gröna näringsliv har en nyckelroll för utvecklingen i hela Sverige. När allt fler bor i städer blir vårt bidrag till livsmedelsförsörjning och klimatomställning allt viktigare. Vi har därför tagit initiativ till en förnyad diskussion om hur vi får utvecklingskraft i hela Sverige. Det är avgörande eftersom städer och landsbygd är ömsesidigt beroende av varandra. Vi hoppas att nästa regering vill vara delaktig i denna diskussion och under kommande mandatperiod börja genomföra nya reformer för att få hela landet att växa.

Läs hela vår regeringsförklaring här. (pdf)

LÄS MER I LAND: LRF-medlem hyllar initiativet