Politiska beslut påverkar i mycket stor grad förutsättningarna för det gröna näringslivet, för att driva företag med lönsamhet och med förutsägbara villkor och regler.

LRF arbetar för att landsbygdsfrågor och företagarfrågor ska finnas på partiernas agenda och i deras valprogram.

Politikerna ska veta hur de ska agera för att underlätta tillväxt genom ökade möjligheter att anställa, producera mer mat och förnybar råvara.

Här intill hittar du en beskrivning av våra erbjudanden till samhället och vad politiken behöver göra för att vi ska kunna leverera. För det kan och vill Sveriges bönder.

Valpraktika för utskrift

Ladda ner och skriv ut LRFs valpraktika i pdf-format.

Ladda ner och skriv ut kortversionen av LRFs valpraktika, som vänder sig direkt till politiker.