Sveriges gröna näringsliv kan leverera hållbar mat

Vi kan och vill producera mer mat och kan göra det med låg klimatpåverkan. Sverige kan exportera klimatnytta. Och djur i Sverige är friska tack vare sunda djurhållningssystem, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning. Vår låga antibiotikaanvändning bidrar till humanhälsan.Med en sjunkande svensk livsmedelsproduktion finns nu en insikt om den strategiska betydelsen av en ökad försörjningstrygghet. Detta nämns också i den nationella livsmedelsstrategin. En ökad livsmedelsproduktion ger en motståndskraft och robusthet vid kris. Det gröna näringslivet bygger framtidens samhälle genom en sammanhållen livsmedelspolitik som ökar Sveriges självförsörjningsgrad.

Då behöver politiken ställa upp med:

Högre moral i offentliga upphandling. Ungefär hälften av den mat som köps in är importerad och producerat enligt regler som inte är tillåtna i Sverige. Att inte politiker vid offentlig upphandling ställer minst motsvarande krav på djurskydd och miljöhänsyn som man ställer på lantbruksföretagen tycker vi är dubbelmoral. Barn, gamla och sjuka ska kunna få näringsrik och god mat lagad på säkra råvaror. Det är en fråga om hälsa och välfärd.

  • Ställ krav motsvarande svensk lagstiftning vid offentlig upphandling av livsmedel så att svenska djurskyddskrav och regelverk för växtodling är uppfyllda.

Bättre konkurrensvillkor för Sveriges gröna näringsliv. Allt fler konsumenter vill köpa svenskt och lokalproducerat. För att kunna möta deras efterfrågan krävs konkurrenskraftiga villkor så att vi kan satsa och kan öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Vi ser också stora möjligheter i livsmedelsexporten. De senaste åren har den ökat och värdet uppgår idag till cirka 70 miljarder.

  • Arbeta aktivt för att underlätta för livsmedelsproducenterna att nå olika exportmarknader.
  • En målstyrd djurskyddslag med anpassad kontroll som skapar rättssäkerhet och lönsamhet.
  • Se till att det utgår offentliga ersättningar för de mervärden som inte går att ta ut via marknaden.

Stimulansåtgärder för ökad svensk produktion. Vad äter vi om gränserna stängs i en krissituation? När varannan tugga mat i dagsläget är importerad. Vad tankar vi våra fordon med om det värsta inträffar? I Sverige finns stor potential för ökad produktion av livsmedel. Unika förutsättningar som näringsrika jordar, kyla på vintern, ljus på sommaren och innovativa företagare ger oss råvaror i världsklass.

  • Låt produktionsmålen väga lika tungt som andra samhällsmål och skapa på så sätt förutsättningar för en ökad svensk livsmedelsproduktion.
  • Ta bort produktionshinder och oförutsägbara skatteregler och få fart på den inhemska produktionen av biodrivmedel.

Ytterligare faktuaunderlag hittar du uppe till höger på sidan.