I den senaste politikerundersökningen svarade 63 procent att de har förtroende för LRF och 87 procent tycker att LRF fyller en viktig funktion i samhället.

LRFs näringspolitiska arbete handlar framför allt om att skapa relationer och förståelse för LRFs frågor.

– Dialogen med politiker och beslutsfattare förutsätter en ömsesidighet. Det kan handla om att få fram ett bra underlag eller att bedöma effekterna av ett politiskt förslag. LRFs branscher och regioner är en viktig del i arbetet, säger Thomas Bertilsson som är chef för den näringspolitiska enheten på LRF.

Drömläget när alla är enade - som i torkan

Drömläget, enligt honom, är som när man kunde se Palle Borgström, landsbygdsministern och generaldirektören för Jordbruksverket stå enade och ha samma bild av de problem som torkan orsakade. Och när LRF tog initiativ till att samla alla länsstyrelser och ett stort antal myndigheter i ett möte där man diskuterade torkan utifrån lantbrukarnas perspektiv.

– I frågan om torkan har vi varit överens men i andra fall kan vi stå mot politiker och myndigheter. Då blir det en helt annan dialog där det gäller att hitta andra aktörer att liera sig med.

Ställer aldrig branscher mot varandra

LRFs positioner är förankrade och offentliga, samtidigt som arbetet inte alltid kan vara transparent. Det är en förutsättning att vissa saker avhandlas i förtroende.
– Vad vi aldrig gör är att ställa en bransch mot en annan. Det skulle vara förödande för LRF. Vi måste se till att göra kakan så stor som möjligt. Ibland kommer det initiativ från branscherna. De har en annan möj¬lighet att spetsa till sin argumentation. LRF försöker sammanfatta alla företags och medlemmars olika verkligheter och föreslå en lösning som är den bästa för så många som möjligt.