Utöver 29 000 jobb inom jordbruket och 5 000 jobb inom skogsbruket väntas bland annat närmare 4 000 jobb inom handeln, 1 500 i livsmedels- och dryckesindustrin och nästan 1 000 jobb inom hotell och restaurang skapas. 

Totalt handlar det om drygt 50 000 nya jobb fram till 2030. Till detta kommer nya jobb inom verksamheter som turism, entreprenad och vattenbruk, näringar som hela tiden växer. Källa: Det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället (Nordregio).

…och 3,5 miljarder kronor i extra skatteintäkter

Detta skulle dessutom ge oss hela 3,5 miljarder i extra skatteintäkter och en förstärkning av socialförsäkringarna med 3,4 miljarder. Det motsvarar cirka 7 000 lärare.

Så här har vi räknat:
Skatteintäkter: Enligt Jordbruksverket är snittårslönen för en anställd i jord- och skogsbruket mellan 208 000 – 224 000 kronor. Låt oss räkna på 215 000 kronor per år. 50 000 nya jobb motsvarar då 11 miljarder kronor per år. Med en kommunal genomsnittlig skattesats på 32,12 procent och arbetsgivaravgifter på 31,42 procent enligt ekonomifakta ger 50 000 nya jobb i jord- och skogsbruket:   

 • 3,5 miljarder kronor i extra kommunalskatt
 • 3,4 miljarder i extra sociala avgifter

Totalt nästan 7 miljarder kronor.

Lärarlöner: En lärare har en snittårslön på nästan 280 000 kronor, vilket ger en total lönekostnad på cirka 500 000 kronor per år.

För att detta ska bli verklighet behöver politiken…

Skapa bättre förutsättningar för att driva företag

 • Bredband i hela landet Bredbandet ska vara lika bra på landet som i stan. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att människor ska kunna bo och driva företag på landsbygden.
 • Fungerande infrastruktur Fungerande infrastruktur är en förutsättning för att kunna driva företag på landsbygden. Väl fungerande mobilnät, bra vägar och post är exempel på viktiga frågor.
 • Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare Genomför skatteförenklingsutredningens förslag.

Göra det enklare och billigare att anställa

 • Sänkta arbetsgivaravgifter Lönekostnaderna är ofta den helt dominerande kostnaden i ett företag och avgör i hög grad konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter.
 • Minskat regelkrångel Företagare i Sverige, och speciellt småföretagare, behöver färre och bättre regler för att kunna utveckla sin verksamhet. Regelverk, kontroll och tillsyn ska gynna tillväxt och konkurrenskraft.
 • Konkurrenskraftiga villkor i företagandet Konkurrenskraft är själva grunden för lönsamhet och tillväxt. Därför behöver statliga och kommunala beslut alltid ha fokus på vad det innebär för konkurrenskraften i det enskilda företaget.

Underlätta utvecklingen av det gröna näringslivet*

 • Strategi för gröna YH-utbildningar Ta fram en utbildningsstrategi som satsar på gröna YH-utbildningar så att det gröna näringslivet har tillgång till kvalificerad arbetskraft.
 • Långsiktigt säkra finansiering av behovsmotiverad forskning och innovation Det behövs långsiktig och trygg finansiering för behovsmotiverad forskning och innovation inom det gröna näringslivet, där forskning inom trädgård, jordbruksteknik och miljöteknik är av speciellt intresse. Annars riskerar många innovationer att aldrig bli av. 
 • Mer svensk mat i skola och vård Kommuner ska upphandla mat som ligger i nivå med svensk lagstiftning inom till exempel djurskyddsområdet, och kvalitet ska efterfrågas i offentliga upphandlingar, inte bara pris.

* Med det gröna näringslivet avses verksamheter med bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Denna definition innefattar också livsmedelsindustri och skogsindustri som förädlar en stor andel av de produkter som dessa verksamheter genererar.