För kunderna innebär det prismässigt konkurrenskraftiga, leveranssäkra och miljömässigt bra alternativ. Ur ett samhällsperspektiv leder den förnybara energin till en industriell utveckling med möjligheter till export, en starkare landsbygd, ökad sysselsättning och en hållbar miljö.

LRF ser som prioriterad fråga att få till stånd en blocköverskridande energi- och klimatpolitik som kostnadseffektivt främjar en ökad omställning till förnybar energi och som ger marknaden långsiktiga spelregler. LRF anser vidare att generellt verkande styrmedel som sätter pris på utsläppen bör utgöra grunden för omställningen. Riktade stöd utöver de generella styrmedlen kan dock vara motiverat för att få till stånd de investeringar som behövs i ny teknik. Hänsyn måste tas till konkurrensutsatta och transportberoende sektorer för att undvika export av miljö- och klimatpåverkan.

Läs gärna mer om LRFs energistrategi.

Kontakt

Elina Matsdotter
E-post: elina.matsdotter@lrf.se