Hej Ann och Linda, ni har ju hållit ett medlemsmöte i veckan apropå mjölkkrisen, berätta, vad var syftet och målet med det?

Vi diskuterade mycket kring mål och syfte med träffen och kom fram till att det här var mjölkböndernas träff, med ett underliggande syfte att vi ville informera om vad LRF gör i mjölkfrågan, både regionalt men också på riks. Vi ville ge vår bild av hur nuläget ser ut och vilka aktiviteter som planeras framåt som Brysselmötet, mötet i Stockholm i september mm. Vi ville också beskriva var man befinner sig beträffande LFA:n.

Vi hade mycket diskussion i planeringsgruppen angående upplägget av själva programmet som skulle rymmas inom 3 timmar inklusive lunch.

Vilka externa representanter hade ni med på mötet och vad bidrog de med?

Vi hade två representanter från ICA, fyra från länsstyrelsen, två från bondekompisgruppen och så var det tre från oss i personalen samt vår regionordförande Håkan. 

Länsstyrelsen svarade på frågor om stöden och utbetalningstider som de fick mycket frågor om. Många undrade över deras vaga formuleringar kring när utbetalningarna skulle ske osv. Flera frågetecken rätades ut och man fick förståelse för varandras verksamheter. De fick i uppdrag att trycka på jordbruksverket än mer vilket formulerades i vår gemensamma handlingsplan efter mötet.

ICA handlarna ville vara med på mötet för att de ville lyssna in kring vilka behov som finns och vad man kan göra gemensamt utifrån krisen. Ett resultat från mötet är bland annat att de nu kommer lyfta den regionala osten riktigt rejält i sina butiker. VI jobbar ju redan tillsammans med mjölkkronan.

Bondekompisgruppens roll var att berätta att de finns, vad de gör och uppmanade deltagarna att ring dem om de vill ha ngn att prata med.

Hur såg upplägget ut och vad blev resultatet?

Det kom cirka 40 mjölkbönder så sammanlagt var vi ungefär 50 personer i lokalen. Vi hade skickat ut inbjudan via SMS, lagt upp den på hemsidan, vår facebook-sida och även ringt en del.

Vi började mötet med att alla fick presentera sig och ange den viktigaste frågan var och en. Frågorna skrevs upp på blädderblock. Mjölkpriset och politiken kom i topp såklart. LFA:n kom också upp. Håkan, vår regionordförande som höll i mötet pratade om den och beskrev också vad LRF gör i mjölkkrisen, vilket deltagarna blev nöjda över att höra. 

Målet var att tillsammans få en handlingsplan klar. Tyvärr hann vi inte riktigt igenom den vilket man bör ha avsatt bra med tid för. Men alla var enade i att vi alla behöver göra vårt för att påverka till bättre förutsättningar, såväl bönderna som Ica, Länsstyrelsen och LRF.
Planen görs nu klar i efterhand.

Hur uppfattade deltagarna mötet?

Vi pratade med flera direkt efter mötet och via telefonen efteråt. Spontant känns det som att ”äntligen tar LRF ett steg framåt” och ”hjälp oss att organisera oss” – att det faktiskt händer ngt. Det upplevdes positivt att vi kom med ngt konkret som till exempel mötet den 21a september. Alla som vill med då kommer att träffas innan för att tydliggöra syftet, målet, vad som kommer hända då och hur vi ska förhålla oss och förväntar oss av varandra.

Vad är ert nästa steg?

Den gemensamma handlingsplanen påbörjades, som innefattar vad länsstyrelsen, handeln, lantbrukaren och LRF kan och ska göra i ett nästa steg. Det kommer resultera i ett antal aktiviteter.

Bland annat vill en del göra Bonde i butikaktivitet i september för att lyfta vår regionala ost.  Ett femtontal skrev upp sig för den aktiviteten. Vi kommer jobba stenhårt för att samtliga 42 ICA-butiker i länet kommer vara bemannade med ”Bonde i butik” den 5 september.  Där budskapet kommer vara handla svenskt och ge konsumenten kunskap för att hitta rätt.

Vi jobbar också vidare med upplägg för fler träffar. Kåren har olika behov av stöd beroende på vart man befinner sig i sitt företag. Vissa vill bara träffas för att bara prata, andra ser behovet utifrån företagsperspektivet. Nu planerar vi för fullt för att se hur vi ska ta detta vidare och genomföra tillsammans med kommungrupperna och lokalavdelningarna.

Hur uppleved er ordförande mötet?

Han hade nog väntat sig att tonläget skulle vara argare/mer uppgiven vid inledningen av mötet än vad den var. Och hans intryck var att det fanns en samlad vilja bland bönderna och alla parter som var på plats att göra sin del av jobbet för att lösa krisen. Alla har en insikt i att det inte finns några enkla svar på den här frågan/krisen. Han var över lag mycket nöjd med mötet.

Kan ni sammanfatta lite plus och minus från mötet?

Plus

 • Att vi hälsade välkommen och mötte upp redan i foajén.
 • Håkans gav ett bra, lugnt och företroendeingivande intryck som bidrog till stämningen.
 • Stort delagarantal.
 • Yngre och aktiva bönder.
 • Presentationsrundan inledningsvis var bra. Skapade gemenskap.
 • Gavs mycket tid för deltagarna.
 • Stort engagemang bland bönderna, inspel, frågor, tyckande.
 • Tydlig info från LRF om LRFs roll och agerande i mjölkkrisen.
 • Att ICA på plats som svarade på frågor.
 • Värde av att Länsstyrelsen var på plats.

Minus

 • Att vi inte prioriterade de top tre viktigaste frågorna vilket gav tidsbrist. Mjölkpriset och politiken låg i topp liksom träffarna framöver. Vi borde fokuserat på dem.
 • Vi hann inte göra handlingsplanen klar vilket är mycket viktigt för delägarskapet.
 • Möbleringen i lokalen ej bra (skulle enbart ha varit stolar, ej bord och stolar).
 • Lunchen som serverades kunde ha varit bättre.
 • Anteckningsblock saknades.

Och slutligen era tips till andra som planerar ett likande möte?

 • Tänk till: Vad vill vi med mötet? Håll fast vid planeringen som beslutats. Vi kan inte rodda om ända in i sista minuten.
 • För vem/vilka är mötet?
 • Tydligt syfte och mål! Alla involverade måste mötas o stämma av innan så att alla har samma bild av vad vi vill med mötet.
 • Våga begränsa antalet punkter i programmet.  
 • Kort o konkret information, lämna mer tid för deltagarna.
 • Utifrån deltagarnas viktigaste frågor, fokusera kanske på de top tre. 
 • Förbereda materialet dagen innan och lägga i mappar, proffsigt.
 • Måste lämna tid till att summera ihop och skissa på en handlingsplan.   
 • Var tydliga kring nästa steg så alla vet vad som händer fortsatt.
 • Planera upplägg som rimmar med tiden, fundera i arbetsgruppen under lunchen/rasten vad som sagts, det viktigaste att prioritera resten av mötet på.