Manifestationen kommer att äga rum på Mynttorget i centrala Stockholm, alldeles i närheten av Riksdagshuset, samma dag som regeringen överlämnar budgeten till riksdagen.

Målet med dagen är att samla folkrörelsen tillsammans med det starka konsumentstödet för att visa att Sverige sagt sitt - vi vill ha svensk mjölk och ett svenskt lantbruk även imorgon. Men då krävs politiska kort- och långsiktiga åtgärder för rättvisa villkor nu! För att manifestera allmänhetens starka stöd överlämnas resultatet av namninsamlingskampanjen, som LRF drivit under en månads tid, till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Läs mer, skriv under och sprid namninsamlingen på www.lrf.se/formjolken.

Program för dagen

Dagen kommer att vara uppdelad i tre separata aktiviteter som sträcker sig från tidig morgon till sen eftermiddag.

07:00 - 09:00 #förmjölken i tunnelbanan

Vid elva olika tunnelbaneuppgångar i centrala Stockholm(*) kommer LRF tillsammans med mjölkbönder att möta konsumenter i morgonrusningen. Vid dessa tunnelbaneuppgångar kommer vi tillsammans att bjuda på mjölk från Sveriges bönder, samla in namnunderskrifter samt att berätta vad man kan göra som konsument om man vill ha svensk mjölk även imorgon.

10:30 - 12:00 Manifestation på Mynttorget

Bönder från hela Sverige samlas på Mynttorget, i nära anslutning till riksdagshuset, klockan 10:30. Varje LRF-region har en egen förutbestämd plats som är markerad med en vit ballong med regionens namn.
Till dessa mötesplatser bjuder också regionerna in sina regionala riksdagsledamöter för egna möten efter avslutat scenprogram.

11:00 – 11:30 Scenprogram
Programmet kommer att uppdateras med mer information efter hand. 

  • Inledning av Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande, Stefan Gård, ordförande Sveriges Mjölkbönder och Palle Borgström, ordförande LRFs mjölkdelegation.
  • LRFs namninsamling överlämnas till regeringen.

12:30 - 16:00 Återsamling för LRF-medlemmar

LRF-medlemmar och medarbetare kommer samlas efter manifestationen för att tillsammans diskutera och sammanfatta dagen till enklare måltid. Förbundsordförande Helena Jonsson kommer att berätta vad dagen gett och om nästa steg i arbetet för mjölken och svenskt lantbruk. Anmäl dig till till eftersamlingen via din region.

Vill du också vara med?

Kontakta din LRF-region som anordnar gemensamma bussresor till Stockholm.