Nedan följer några av de viktigaste frågorna som nu står i fokus:

  • Kraftigta förenklingar av betesreglerna samt rättssäkrare tolkning och minskad administration. (79)
  • Arbete för ökat tillträde till marknader utanför EU (14 och 15)
  • Utveckling av nya rådgivningsformer (44)
  • Framtagande av verktyg för smartare foderköp och ökad transparens på fodermarknaden (59)
  • Harmonisering av kommunernas kontroller samt kostnader kopplade till dessa (76)
  • Framtagande av forskningsstrategi för mjölk- och mejeriområdet (93)

Hela handlingsplanen hittar du här