Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera skicklighet och ansvarskänsla i arbetet med mjölkkvaliteten. Inom programmet finns även utmärkelser i form av diplom och plaketter. Kriteriet för guldmedalj är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Det är den eller de personer som har det direkta ansvaret för mjölkning, disk- och djurskötsel som belönas.

Arbetet på mjölkgården är grunden för mjölkprodukternas kvalitet. Det omfattar till exempel foderproduktion, djuromsorg och miljöarbete och sträcker sig betydligt längre än att bara följa lagar och förordningar.

– När man ändå gör något är det lika gott att man gör det på rätt sätt. Dessutom får man bättre betalt för mjölk som håller hög kvalitet. Det är viktigt att vara noggrann och göra likadant varje dag. Stallmiljön är också viktig, framhåller Gunnar och Kärstin Hedén i Värsås, som belönades med Guldmedaljen vid utdelningen i april 2016.

Ändå sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från Kungahuset. 2016 belönades 37 mjölkbönder med Guldmedaljen.

Till och med den 20 maj hade årets Guldmedaljutdelning resulterat i 171 artiklar, med en räckvidd på 7,1 miljoner läsare och ett PR-värde på 15,6 miljoner kronor. PR-värdet ökade med nästan tio miljoner kronor jämfört med 2015. Viktigaste källan var Land Lantbruk med nio artiklar. DN, GT och ATL var andra medier som kraftigt förstärkte räckvidden. Publiceringarna lyfte budskap inom landsbygd, sysselsättning, miljö och djurvälfärd. LRF och/eller LRF Mjölk nämndes i 75 procent av publiceringarna.

www.lrf.se/guldmedaljen