På söndagförmiddagen startade han traktorn i Brastad i Bohuslän och började färden mot Stockholm. Med sig hade han kollegor från Dalsland, Västergötland och Sörmland.

Den långa resan gav träsmak men också en hel del medial uppmärksamhet för mjölkfrågan.

– Det är lätt att tappa framtidstron när vi har haft dålig lönsamhet i mjölkproduktionen under så lång tid. Men jag är ung och optimistisk.

Efter manifestationen mellanlandade traktorerna vid LRFs kontor på Franzéngatan innan de styrde tillbaka västerut. Under eftermiddagen hoppas Rickard Mikaels hinna till Vänersborg.

– Där tar man idag beslut om framtiden för Nuntorps och Dingles naturbruksskolor. De är hotade och vi vill manifestera för dem också.