Märket är gult och blått och får användas på livsmedel, råvaror och växter som producerats i Sverige och som uppfyller kriterierna för märkningen.

www.fransverige.se