De mjölkbönder som väljer att ansluta sig till detta åtagande erhåller 220Y SEK per ko per år. Mer information om ersättningen kan fås på Jordbruksverkets webbplats.

Emellertid kan vi konstatera att det finns flera områden där ersättningen skulle kunna förbättras ytterligare. Vi arbetar nu tillsammans med Jordbruksverket för att se till att bland annat administrationen blir så liten som möjligt, även ytterligare förbättringar diskuteras löpande.