Målgrupperna är opinionsbildare samt yrkespersoner som påverkar barns mjölkkonsumtion.

Aktiviteter som planeras är bland annat kampanjer i sociala medier, utspel i traditionella medier, webbinarier och stipendier i barnhälsa samt framtagande av digitalt material till förskola och skola. En annan viktig del är nätverksbyggande med myndigheter, med- och motaktörer, yrkesverksamma inom barn/hälsa samt opinionsbildare.

Under hösten har en omvärldsanalys genomförts. Här har vi främst fokuserat på barnhälsa och de yrkesgrupper som är viktiga för barns hälsa samt vilka frågeställningar som verkar dominera.

Vi har även genomfört en målgruppsundersökning inom barnhälsoområdet. De som intervjuas är kostchefer, dietister, barnsjuksköterskor på BVC, skolsköterskor samt mellanstadielärare. Syftet är att ta reda på deras informationsbehov, i vilka kanaler de söker information om mat, mjölk och barnhälsa och vilka avsändare som de upplever som trovärdiga.

Dessutom har vi genomfört fokusgrupper riktade till föräldrar med barn 1‒10 år. Detta för att ta reda på vad de oroar sig för då det gäller barnens hälsa kopplat till mat- och dryckesvanor. Vi vill även ta reda på var de inhämtar sin kunskap samt vilka yrkesgrupper och medier som de upplever att man kan lita på.

Utifrån kartläggningarna har vi kommit fram till att vi ska skapa trygghet genom att vara sakliga och faktabaserade och skapa dialog i vår kommunikation. Detta för att skapa trygghet i en allt mer orolig och fragmentarisk omvärld då det gäller mat och hälsa. Sammantaget visar undersökningarna att både yrkesgrupper och föräldrar söker kunskap på webben och de har störst tillit till Livsmedelsverket.

Projektets styrgrupp består av företrädare för mejeriföretagen och LRF. Projektledare är Kerstin Wikmar.