Men det har även inneburit att många mjölkföretagare endas fått en del av förväntad utbetalning, vissa har inte fått något alls. Enligt utbetalningsstatistik till och med mitten på februari har över 97% av lantbrukarna har fått utbetalning för något stöd. 91% har fått utbetalning av gårdsstödet. Utbetalt belopp motsvarar 95% av hela gårdsstödet.
För många mjölkföretag är dock miljöstöden, särskilt ersättningar för betesmarker, vallodling och ekologisk produktion samt kompensationsersättningen, mycket betydelsefulla för företagens ekonomi. Just stöden för ekologisk produktion samt kompensationsersättning har senarelagts. För mjölkföretagren får detta stora konsekvenser på företagets ekonomi. Många har tagit EU-krediter vilket löser problemet för stunden men innebär ett lån med relativt hög ränta.
LRF Mjölk har kraftfullt kritiserat hanteringen av 2015-års EU-stöd och för nu en löpande dialog med Jordbruksverket angående utbetalningarna. Inför år 2016 undersöks möjligheten till en förskottsutbetalning av direktstöden. Detta är ett välkommet initiativ! Arbetet med utbetalningar i tid pågår och har en mycket hög prioritet.