Uppmärksamheten nådde sin höjdpunkt i samband med Mjölkmanifestationen på Mynttorget samma dag som LRF Mjölk arrangerade i samarbete med LRF centralt.

Ett resultat av detta arbete är de åtgärder som regeringen meddelade i november 2015; att 76 miljoner kronor avsätts för att dubbla EU:s krisstöd till mjölkbranschen. Totalt sett betalas 152 miljoner kronor ut till svenska mjölkbönder, en del i december 2015 och en del i april 2016.

Staten beslutade även att öka det nationella stödet till norra Sverige, totalt 14 Mkr och öka återbetalningen av skatt på lantbruksdiesel med 100 mkr.

LRF Mjölk har under året producerat en rad debattinlägg i både bransch- och riksmedia, framför allt i frågor om mjölkkrisen, för att öka kunskapen om den samhällsnytta svensk mjölkproduktion levererar och för att bemöta en alltmer aggressiv veganlobby.

LRF Mjölk har under 2015 kraftigt ökat antalet följare i sociala medier och driver en välbesökt webb om mjölken som livsmedel, mjölk.se