Målet med ViLA är ett långsiktigt och strategisk arbete för bättre djurhälsa i besättningen. ViLA har länge varit möjligt för andra djurslag än mjölkkor, men tack vare ett långsiktigt arbete från LRF Mjölk öppnades möjligheten för mjölkbesättningar i januari 2016. ViLA är ett samarbete mellan en speciellt utbildad besättningsveterinär och dig som djurägare eller djurskötare.