Kampanj för svensk ost

Till ett kilo ost går det åt tio liter mjölk. Därför opinionsbildar LRF för den svenska osten. Svensk ost är klimatsmart och innehåller mindre salt och vatten än den importerade osten. Det handlar också om att öka förståelsen för att svenska livsmedel är en del av det svenska landskapet. Satsningen riktar sig även till offentlig upphandling, där det finns stor potential att öka inköpen av svensk ost.

Under 2016 kommer de flesta av LRFs regioner att genomföra ostaktiviteter i samarbete med mejerierna och utvalda butiker. Flera regioner kommer också att ordna ostfestivaler.

Stärkta ostvarumärken

Ostvarumärkena Herrgård®, Grevé® och Präst® samägs av de fyra mejeriföretagen Norrmejerier, Arla Foods, Falköpingsmejeri och Skånemejerier. Nu förstärks ostarnas varumärken med nya logotyper, som kommunicerar att dessa ostar alltid är svenska original.

Reklamfilmer för Herrgård®, Grevé® och Präst®, med budskapet att ostarna alltid är gjorda på svensk mjölk och har en lång historia, har visats på tv och webb-tv vid tre omgångar: oktober 2015, januari 2016 och april 2016.

Under maj månad har även en tävling uppmuntrat konsumenterna till att fotografera sin mest kreativa smörgås med Herrgård®, Grevé® eller Präst® under temat ”Vad ligger på din macka?”.

Hjärta mjölk

Hjärta mjölk är ett projekt som ska förstärka kommunikationen om mjölk som hälsosamt och klimatsmart livsmedel. Konsumtionen av mjölkprodukter totalt är konstant, men konsumtionen av dryckesmjölk har minskat. Mjölken är också alltmer ifrågasatt i den allmänna debatten med argumentation som ofta byggs på tyckande istället för på fakta.

Syftet med Hjärta mjölk är att berätta om den svenska mjölkens hälsoeffekter och betydelse för miljön, så att fler förstår att mjölk- och mjölkprodukter är viktiga delar i en balanserad och klimatsmart kost.

Projektet riktar sig till yrkesgrupper som arbetar med mat och barn, till dem som arbetar inom området mat, hälsa, miljö och klimat, och till opinionsbildare.

Mera mjölk i medielandskapet

LRF har låtit mediebevakningsföretaget Retriever göra en analys av de artiklar som har berört mjölkkrisen mellan 2011 och 2015. Resultaten visar en kraftig ökning under 2015 – från 597 artiklar 2014 till 5 657 artiklar 2015.

Fyra av tio artiklar handlar om ekonomi. Politiska budskap, tillsammans med budskap om ersättningsnivåer och svårigheterna med att vara mjölkföretagare, får störst utrymme.

Politiker och journalister har tagit ovanligt stor plats i debatten och mjölkkrisen har diskuterats på många ledarsidor och av samtliga politiska partier. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är en av budbärarna och har gjort LRF Mjölks budskap ”mjölkbönderna är motorn i landsbygdens ekonomi” till sitt eget. När mjölkbönderna själva får komma till tals lyfter de framför allt svårigheterna ur ett företagarperspektiv. LRF omnämns i hälften av publiciteten.

Publiciteten motsvarar ett annons- och PR-värde på 80 miljoner kronor. Värdet på artiklarna där LRF omnämns beräknas till 39 miljoner kronor.

Under klimatmötet i Paris lyfte LRF den svenska mjölkens klimatfördelar i sociala medier. Inläggen fick stort genomslag och nådde ungefär 135 000 personer under den vecka som mötet pågick.