Mjölkjouren

Den 1 mars 2016 lanserades Mjölkjouren – en kostnadsfri telefonjour där alla mjölkföretagare som är medlemmar i LRF kan få rådgivning och stöd. Jouren nås via 0770-77 33 30 eller mjolkjouren@lrf.se.

Hittills har drygt 100 mjölkbönder kontaktat Mjölkjouren. Merparten har slussats vidare till ekonomisk rådgivning eller produktionsrådgivning, som tillhandahålls av LRF Konsult, Växa Sverige, Skånesemin och Rådgivarna i Sjuhärad. Det erbjuder en möjlighet att få andras ögon på situationen, vidta åtgärder och hitta en strategi, som sedan även kan kommuniceras med banken. I en del fall har Mjölkjouren erbjudit stöd av psykolog.

Den som kontaktar Mjölkjouren erbjuds upp till 15 timmars kostnadsfri rådgivning. Psykologstödet omfattar fem tillfällen på vardera 45 minuter.

Krisstöd till mjölkproducenter

LRF medverkade till att Sverige med nationella medel dubblade krisstödet till mjölkföretagare, från cirka 70 till 140 miljoner kronor. Den nationella delen av krisstödet var ursprungligen tänkt att finansiera en statlig kreditgaranti. När en sådan inte var möjlig att genomföra beslutade regeringen istället att använda pengarna till krisstödet.

Mjölkkronan

Under ett halvår höjde ICA priset för sina enliters mjölkförpackningar med en krona. En möjlighet till rabatt gjorde merbetalningen frivillig, ytterst få ville inte göra merbetalningen. Pengarna kanaliserades sedan till mjölkbönderna. Andra handelsaktörer följde efter och en del av initiativen kvarstår än idag. När det gäller ICA gav Mjölkkronan 115 miljoner kronor, vilket var mer än beräknat.

Tidiga stödutbetalningar

LRF har arbetat för en tidigareläggning av utbetalningarna av EU-stöden för 2016. Jordbruksverket har nu begärt undantag hos EU-kommissionen om att få betala ut ett förskott på 70 procent av direktstöden samt 75 procent av vissa miljöersättningarna i oktober. Kommissionen har ännu inte svarat på Jordbruksverkets begäran. LRF och Jordbruksverket har kontinuerliga avstämningar om läget för utbetalningar.