Tycker

  • Målet om en ökad inhemsk livsmedelsproduktion ska vara lika viktigt som andra samhällsmål, till exempel på miljöområdet.
  • Regelverk och skatter ska vara konkurrensneutrala med omvärlden.

Gör

  • LRF har tagit fram en egen handlingsplan för vad som måste göras för att matproduktionen ska öka.
  • LRF driver aktivt arbetet med den nationella livsmedelsstrategin vidare, både centralt och regionalt.
  • Livsmedelsstrategiarbetet innebär bland annat förändrade myndighetsinstruktioner, sänkta skatter på produktion och jämförbara regelverk med andra länder.
  • LRF driver opinionsarbete för att informera om mervärdet i svenskproducerad mat.
  • LRF bevakar kontinuerligt viktiga skattefrågor och deltar i statliga utredningar.