Väg

Vägslitageskatt

Regeringen har tillsatt en utredning om en framtida vägslitageskatt. LRF anser att staten istället ska satsa på att lösa transportsektorns stora klimatutmaning. Det handlar om att successivt byta ut traditionella drivmedel mot förnybara bränslen.