Runt om i hela Sverige ser företagsamma människor till att vardagen fungerar. Deras företag skapar jobb och framtidstro långt utanför storstäder och tillväxtregioner. De är ryggraden i ett välfungerande samhälle. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Då skapas jobb åt fler.

Vi, Sveriges företagare, uppmanar politiker på alla nivåer: gör det enklare för Sveriges företagsamma människor att växa och skapa välstånd.

Kampanjperiod 2017

Den 1-14 maj ger vi oss ut på gator och torg och gör smarta aktiviteter som skapar engagemang. Tillsammans med Företagarna och Svenskt Näringsliv möter vi politiker och allmänhet och står upp för att det ska vara enkelt för företagsamma människor att växa. Alla aktiviteter sker regionalt.

Sakfrågor LRF driver 2017 inom projektet:

  • Vinst och ägande
  • Spelregler
  • Infrastruktur

Tre gemensamma budskap

  • Det är företagsamma människor som skapar jobb och välstånd
  • Företagsamma människor behöver rätt förutsättningar för att kunna växa
  • Gör det enklare för företagsamma människor - inte svårare

Läs mer och sprid initiativet

Tillväxt på riktigt kräver tydliga och långsiktiga spelregler

För att skapa tillväxt på riktigt måste villkoren för att driva företag vara förutsägbara och rimliga – både i storstan och på landet.

Det gröna näringslivet – jordbruk, skogsbruk, trädgård och alla andra företag som utgår från gården som bas – går i frontlinjen och är en förutsättning för det hållbara samhället.