Runt om i hela Sverige ser företagsamma människor till att vardagen fungerar. Deras företag skapar jobb och framtidstro långt utanför storstäder och tillväxtregioner. De är ryggraden i ett välfungerande samhälle. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Då skapas jobb åt fler.

Vi, Sveriges företagare, uppmanar politiker på alla nivåer: gör det enklare för Sveriges företagsamma människor att växa och skapa välstånd.

Sakfrågor inom projektet:

  • Utvidga RUT/ROT
  • Göra det enklare att anställa unga
  • Gör det enklare att anställa nyanlända
  • Förbättrad infrastruktur – på landsbygd och i städer
  • Minska krånglet och administrationen för små- och medelstora företag
  • Begränsa beskattning för nystartade företag för ökad möjlighet att bygga upp kapital.

Läs mer och sprid initiativet Gilla #Företagsamhet

Tillväxt på riktigt kräver tydliga och långsiktiga spelregler

För att skapa tillväxt på riktigt måste villkoren för att driva företag vara förutsägbara och rimliga – både i storstan och på landet.

Det gröna näringslivet – jordbruk, skogsbruk, trädgård och alla andra företag som utgår från gården som bas – går i frontlinjen och är en förutsättning för det hållbara samhället.