Du har startat en liten bärodling – hur kommer det sig? Vilka bär odlar du?
Jag är uppvuxen på en gård där mina föräldrar driver grönsaksodling, med olika typer av grödor. Att jag skulle verka i samma bransch har inte alltid varit en självklarhet. Men allteftersom åren gick så drogs jag allt mer till odlandet och den gröna näringen och jag kände att det var nog där jag faktiskt hörde hemma, på ett eller annat sätt. Jag började därför studera till trädgårdsingenjör med odlingsinriktning på Alnarp. Under studietiden fick jag upp ögonen för bärodling. Utvecklingen inom bärodlingen har kommit långt och jag tyckte att denna typ av specialiserade odlingssystem var spännande, utmanande men också något som låg i tiden att satsa på. Det gjorde att jag efter min examen startade mitt eget företag, där jag etablerade 1 ha tunnelodling, med hälften jordgubbar och hälften hallon.

Vad har du för planer framåt med odlingen och ditt företagande?
Eftersom min odling för tillfället inte är så stor så jobbar jag även i mina föräldrars grönsaksodling. Det ger en bra balans och rolig variation. Vi hjälps åt med olika saker för att allt ska kunna fungera. I den närmsta framtiden ligger en etablering av en mindre blåbärsodling på friland, för att få ytterligare bredd på odlingen. Sen är målet att kunna utöka bärodlingen under tunnlar, för att kunna få en längre säsong och högre sysselsättning. Huruvida jag enbart kommer att odla bär i framtiden är oklart, det kan mycket väl vara så att grönsaksodlingen finns med mig även i framtiden. För en sak som är säker är att företagare är något jag kommer att fortsätta vara. Jag gillar utmaningarna som man ställs inför och att få jobba med det man intresserar sig av och tycker är roligt.

Jag hoppas kunna få fortsätta verka inom de gröna näringarna. Att det kommer finnas lönsamhet för företagarna inom branschen så att vi kan fortsätta göra det vi är bra på och ger oss möjlighet till att utvecklas och bli ännu bättre!