För tio år sedan, den 18 september 2006, bildade tre lantbrukarfamiljer ett gemensamt företag – Energifabriken - med affärsidén att göra RME av gårdarnas egen raps.
– Ju mer vi grävde i det här desto tydligare insåg vi att vi måste bygga väldigt stort för att få lönsamhet och då växte insikten att vi kanske inte behövde tillverka själva utan att vi istället skulle kunna förmedla RME som produceras storskaligt av någon annan, säger Charlottes man Erik Jakobsson på Kasta Länsmansgård.

Från egen omställning till att inspirera och konsultera andra

Och på den vägen är det. Tillverkningen av RME görs på Perstorps anläggning i Stenungssund.  Genom Energifabriken erbjuder de tre lantbrukarfamiljerna biodrivmedel och flytande biobränslen samt råd, projektledning och praktisk hjälp till dem som vill ställa om.

Idag omsätter Energifabriken över 157 miljoner och ökningstakten har varit dramatisk de senaste åren. Bara under nuvarande räkenskapsår räknar de med att nå ca 275 miljoner. De tre gårdarnas egen omställning till fossilfritt visade sig vara ett bra drag för att övertyga tveksamma om att en omställning faktiskt är möjlig.
– Vi insåg att vi måste leva som vi lär om vi ska kunna övertyga andra att agera hållbart, säger de.

Första året var 2011. Det året skördade man sina första ”fossilfria” grödor och då slutade man även med fossila bränslen i torkpannorna.
– Det är ganska lätt att ersätta egen traktordiesel och torkolja med RME men våra studier visar att jordbruket är väldigt fossilberoende på andra sätt, säger Erik och fortsätter:
– Till och från våra gårdar kör varje år 130 fulla lastbilsekipage och vi måste ställa krav även på dem, liksom på de maskinstationer vi anlitar.

Och faktum är att deras många och envisa frågor har inspirerat många andra företag utanför lantbruket att börja köra fossilfritt.
– Vi har också fått ett väldigt positivt mottagande från andra lantbrukare som inser att det vi gör är spännande rent affärsmässigt för lantbruk, säger Karin Varverud på Smedberga Backgård.

Fossilfritt mjöl och rapsolja

Man har också tagit fram ”fossilfritt mjöl” och ”fossilfri rapsolja” som säljs lokalt i gårdens butik och till ett lokalt bageri. Men även storspelare som Polarbröd visade intresse för konceptet liksom Max hamburgare.
– Vi skapade tillsammans med Polarbröd ”Framtidens bröd” som vi bjöd på under Almedalsveckan – ett bröd som var både odlat, bakat och transporterat helt utan fossil energi, berättar Charlotte.

Och kanske är det just detta - att konkret kunna visa att det går att klara sig utan fossil energi och att möta marknaden och erbjuda fossilfritt producerad mat som trion är mest stolta över. Och att man lyckats förändra inte bara sina egna fossila vanor utan även andras.