Johnny och Karin odlar 8 000 kvadratmeter under glas och är klimatcertifierade växthusodlare av tomater och bär.
Varken han eller Karin känner för att odla i konstljus.
Tomaterna utgör ungefär 80 procent av intäkterna och mogna tomater skördas från slutet av april till i början av november.
Hallon skördas från slutet av maj till halva juli, medan blåbär, vinbär och björnbär skördas från juni till halva augusti.
– Det är bara de små tomatplantorna som vi driver fram med konstljus. Men från mitten av februari stängs lamporna av, säger Karin.

Hållbarhetsarbete

Tomatplantorna sås i januari och sätts ut i växthusen i mitten av februari. Det är ungefär samtidigt som humlorna sätter fart.
– Vi har humlor som övervintrar i växthusen men vi köper varje år omkring 17 samhällen med 60-80 humlor i varje. De är helt nödvändiga för pollineringen.

Även andra insekter, som rovkvalster men också nematoder används i odlingen för att hålla efter skadeinsekter.
– Vi har 100 procent biologisk bekämpning, säger Johnny och visar en beställningssedel med ett 15-tal latinska namn på olika kryp. 

Även i det slutna systemet med cirkulerande näringslösning tar han hjälp av biologin.
– Vi var bland de första tomatodlarna att installera biologisk rening med hjälp av anaeroba bakterier, berättar Johnny. Bakterierna tar kål på svampar och andra skadliga bakterier.

Att låta växtnäringen cirkulera i ett slutet system innebär att växtnäringsförlusterna minimeras.
– Vi gör regelbundet analyser av växtsaften, rotvätskan och dräneringsvattnet, säger Johnny. På så sätt kan vi alltid tillföra exakt så mycket som växterna behöver.

Ett viktigt steg mot ökad hållbarhet togs då oljeeldningen ersattes med flis och den tidigare eldningen av propan för att höja koldioxidhalten i växthusen ersattes med ren koldioxid från Lantmännens etanoltillverkning.
– Idag har vi 97 procent förnybara bränslen och det känns väldigt bra, säger Johnny.

På Ingelstorp har man tecknat ett leveransavtal med Södra Skogsägarna som innebär att skogsråvaran också ska vara lokalt producerad.
– Södra har förbundit sig att flisen, som ett genomsnitt, ska komma högst 40 kilometer från våra växthus, säger Johnny.

Arbetet på Ingelstorp

På Ingelstorp odlas ett 30-tal olika tomatsorter och juvelen i odlingen, en sort med särskilt utvecklad smak, har fått namn efter gården: Ingelstorpstomat. Som alla andra tomater på Ingelstorp skördas den mogen när smaken fått utvecklas. Alla tomater distribueras till kund redan samma dag eller senast till dagen därpå.
– Vi packar själva alla våra tomater här på Ingelstorp så att vi kan vara säkra på att våra kunder får fullgod kvalitet, säger Karin.

Under högsäsong, när det även är bärplockning, tar man in extra arbetskraft. Många av dem kommer från Litauen och nästan alla återkommer år efter år.
– Det är viktigt för oss att de trivs och vill komma tillbaka, säger Karin. Och det innebär också att vi kan känna tillit och vet att de är väl införstådda med våra värderingar kring smak och kvalitet.

Fakta om Ingelstorp

Ägare: Johnny och Karin Nilsson
Areal under glas: 4 000 m2 tomater, 4 000 m2 bär
Produktion: ca 130-140 ton prima tomater/år, 5-6 ton marmelad- och tomatsås-tomater/år, 2 ton hallon/år, 2 ton blåbär/år, 225 kg björnbär och vinbär/år
Sigill-certifierad: Sedan 2002
Anställda: 5 årsarbetare, varav 9 under bärskörd