Gilla Företagsamhet

Gilla företagsamhet 1-14 maj

Under två intensiva veckor pratar vi företagarfrågor med politiker och allmänhet, i växthus, på gårdar, gator och torg. Vi gör det tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna. Här kan du se aktiviteter som har genomförts.