Thomas Johansson. St Aby, Målilla.

En strategi för mer mat

Sveriges riksdag tog sommaren 2017 ett historiskt beslut om en nationell livsmedelsstrategi. Målet är att vi ska producera mer svenska livsmedel. Det är ett bra mål men som också kräver helhjärtade satsningar från hela livsmedelsskedjan, politiker och myndigheter för att det ska bli verklighet.