Blommande rapsfält, Hörby gård. Foto: Ester Sorri

Livsmedelsstrategin

För fem år sedan tog Sveriges riksdag det historiska beslutet om en nationell livsmedelsstrategi. Syftet var att sätta fokus på att öka den svenska livsmedelsproduktionen och att den svenska livsmedelskedjan år 2030 ska vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv. Men nu behöver den uppdateras. Svensk livsmedelsproduktion växer inte i tillräcklig takt. Landets försörjningsförmåga och beredskap måste öka för att bättre hantera yttre kriser.