Thomas Johansson. St Aby, Målilla.

Svensk matproduktions konkurrenskraft

Sverige är ett land med bra förutsättningar för livsmedelsproduktion med god tillgång på mark och rent vatten. Sveriges bönder har dessutom en lång tradition av djuromsorg, djurvälfärd och miljöhänsyn. Men för att kunna konkurrera med den importerade maten krävs rätt politiska förutsättningar.

Konsumenterna har starkt förtroende för svensk mat och Sveriges bönder. En genomtänkt och samordnad satsning på svensk matproduktion inom ramen för en nationell livsmedelsstrategi kan förbättra möjligheterna att ta tillvara och nyttja dessa fördelar. Här kan du läsa om LRFs arbete och vad du kan göra för att vara med och påverka!