Vilken roll och vilka utmaningar har lantbruket vid allvarliga störningar, kriser och ytterst krig? Det är frågor som besvaras i rapporten nedan. 

LRF vill med detta dokument beskriva och utveckla organisationens ställningstaganden i frågor som handlar om att stärka den svenska försörjningstryggheten av livsmedel inom ramen för totalförsvaret. Fokus ligger på det första ledet, primärproduktionen, och mindre på förädling och distribution.

Av särskild betydelse är förmågan att uthålligt kunna producera, lagra och leverera tillräckligt med mat i Sverige men också frågor om energisystemets tillförlitlighet och möjligheten till import av såväl vissa förnödenheter som av insatsvaror.

Ökad försörjningstrygghet avseende livsmedel (pdf)

 

Palle Borgström på Aftonbladet Debatt: Stärk vårt jordbruk - om krisen kommer