Regeringen har därför gett utredare Barbro Holmberg i uppdrag att föreslå hur vi ska kunna försäkra oss om detta. I utredningen ingår bland annat att lämna förslag på en sektorsindelning för statliga myndigheter. Tanken är att varje sektor ska ha en myndighet som har ett författningsreglerat ansvar att samordna och utveckla den civilförsvarsrelaterade verksamheten.

Här kan du se inspelningen av seminariet 

Läs hela betänkandet av Näringslivets roll inom totalförsvaret (pdf)