Cirka 200 deltagare följde webbinariet live där mjölkbonden Helene Gunnarsson och grönsaksodliaren Anders Norlén diskuterade försörjningstryggheten ur sitt perspektiv. Även LRFs förbundsordförande Palle Borgström, samt företrädare för Jordbruksverket och Livsmedelsverket deltog.

Se hela inslaget i klippet ovan.