Produkter märkta med den nya ursprungsmärkningen

Vad gör LRF?

LRF har tagit fram en egen handlingsplan för vad som måste göras för att matproduktionen ska öka. Regionalt fortsätter LRF arbetet med att ta fram och genomföra regionala livsmedelsstrategier.