Stefan Gårdh (Sveriges Mjölkbönder, Sven-Erik Bucht och Helena Jonsson debatterar under ämnet

Vad gör LRF?

LRF var med från början i den nationella livsmedelsstrategin. Här kan du läsa om LRFs arbete för svensk matproduktions konkurrenskraft.

Redan i oktober 2014 stod det i regeringsförklaringen att livsmedelsproduktionen skulle öka. I mars 2015 kom Konkurrenskraftsutredningen som uttalade detsamma. Strax därefter påbörjade regeringen sitt arbete med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. LRF var inbjudet att vara med och utforma den och hade ett väl genomarbetat förslag att spela in. Arbetet fortsatte under våren ute i landet regionala träffar på en regeringsturné. Landshövdingarna stod som värdar och LRF fanns med även på de mötena.

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson ingår i den nationella dialoggrupp som regeringen tillsatt för att ta strategiarbetet framåt. Strategin ska presenteras som en proposition till riksdagen och eftersom beredningen av regeringsförslag inte sker offentligt har diskussionen i dialoggruppen inte blivit så konkret. Propositionen skulle ha lagts på riksdagens bord i mars 2016 men är fördröjd.