Här finns en beskrivning av LRFs fördjupade arbete på tre områden.

Tre nyckelfrågor

Under våren fördjupar LRF arbetet på tre områden: 

  1. God myndighetsutövning
  2. Internationell jämförelse
  3. Försörjningstrygghet

En väl fungerande myndighetsutövning är en nyckelfråga för tillväxt inom de gröna näringarna och jämförelser hur andra länder jobbar för att öka sin livsmedelsproduktion är alltid ett bra kunskapsunderlag. LRF tittar även närmare på frågan om hur en ökad livsmedelsproduktion påverkar Sveriges sårbarhet och försörjningstrygghet.

LRFs handlingsplan

Handlingplanen beskriver hur LRFs förtroendevalda och tjänstemän behöver arbeta för att öka svensk matproduktion. Hur man ska göra, tycka och agera de närmsta åren. Självklart handlar det också om att få andra parter att göra rätt saker för att tillsammans skapa utveckling. Handlingsplanen innehåller 14 fokusområden:
1. Regionala livsmedelsstrategier
2. Regler och villkor
3. Exportsatsning
4. Forskning och innovation
5. Företagande och konkurrenskraft
6. Marknadsutveckling och -samarbeten
7. Marknadsanalys
8. Offentlig konsumtion
9. Animalieproduktion
10. Växtodling och trädgård
11. Djuromsorg och miljö 2.0
12. Framtida CAP
13. Myndighetsutövning
14. Försörjningstrygghet