Några huvudpunkter som lyfts fram i yttrandet är:

LRF tycker att Konkurrenskraftsutredningens förslag är ett bra underlag för en svensk livsmedelsstrategi och ser tre förslag i utredningen som särskilt viktiga.

  • Formulera en tydlig samhällsambition för livsmedelssektorns utveckling.
  • Ett mål om den svenska produktionens utveckling skrivs in i berörda myndigheters regleringsbrev och instruktioner.
  • EUs regelverk ska vara norm för svensk produktion.

Förslaget om att basera regelverk på EU-nivån innebär inte en urholkning av svenska mervärden utan möjliggör en marknadsmässig hantering av dem på en öppen marknad.   

LRF skriver även i yttrandet att det är viktigt att regeringen skyndsamt stärker konkurrenskraften i jordbruket och trädgårdsnäringen genom att i kommande höstbudget sänka dieselskatten för arbetsmaskiner samt skatten på uppvärmningsbränslen.