Handlingplanen beskriver hur LRFs förtroendevalda och tjänstemän behöver arbeta för att öka svensk matproduktion. Hur man ska göra, tycka och agera de närmsta åren. Självklart handlar det också om att få andra parter att göra rätt saker för att tillsammans skapa utveckling. Handlingsplanen innehåller 14 fokusområden:
1. Regionala livsmedelsstrategier
2. Regler och villkor
3. Exportsatsning
4. Forskning och innovation
5. Företagande och konkurrenskraft
6. Marknadsutveckling och -samarbeten
7. Marknadsanalys
8. Offentlig konsumtion
9. Animalieproduktion
10. Växtodling och trädgård
11. Djuromsorg och miljö 2.0
12. Framtida CAP
13. Myndighetsutövning
14. Försörjningstrygghet