Dessa län har idag regionala livsmedelsstrategier:

  • Gotland
  • Halland
  • Norrbotten
  • Kalmar
  • Kronoberg
  • Södermanland
  • Värmland
  • Västernorrland
  • Västra Götaland
  • Östergötland

Övriga län har kommit olika långt med strävar alla efter att ta fram egna regionala strategier. Om du vill veta mer så ta kontakt med det regionala LRF-kontoret.