I LRFs arbete med en nationell livsmedelsstrategi lyfts fördelarna av ökad svensk jordbruksproduktion, men det visar också de hinder som hela livsmedelskedjan, politiker och forskare behöver jobba med för att nå ökad konkurrenskraft. LRF har satt upp ett antal mål inom ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet där tillväxt av svensk mat både på den svenska och internationella marknaden står i fokus. LRFs vision för en nationell livsmedelsstrategi lyder:

Svensk mat skapar hållbar tillväxt i hela landet. Genom framgångsrika företagare, politisk vilja och ett starkt förtroende mellan aktörerna utmärks Sverige av en innovativ, säker och konkurrenskraftig livsmedelskedja som tillgodoser konsumenternas olika behov på en växande marknad i såväl Sverige som globalt.