Dessa län har idag regionala livsmedelsstrategier:

Övriga län har kommit olika långt med strävar alla efter att ta fram egna regionala strategier. Om du vill veta mer så ta kontakt med det regionala LRF-kontoret.