Bra med ökad produktion, men lönsamheten måste bli bättre. Det är glädjande att rapporten visar att svensk produktion ökat under senare år. Samtidigt behöver lönsamheten förbättras ytterligare.

Ökad produktion=ökad användning av insatsvaror. Rapporten lyfter fram miljöproblem i samband med ökad användning av växtskyddsmedel och mineralgödsel. (se exv sid 56, 59) I sig är det inte så konstigt att användning av insatsvaror ökar om produktionen ökar, det är tvärtom naturligt. Men vi behöver alla i lantbrukssektorn hjälpas åt att lyfta fram dessa samband och effekt av årsvariationer m m. Det  är att svensk produktion fortsatt visar på en bra utveckling när det gäller resursförbrukning per producerad enhet.

Analys baseras på tre hållbarhetsben. Bra att analysen i rapporten baseras på hållbarhetens tre ben, ekonomi, miljö och socialt.

Öppnar för analys i alla led. Rapporten ger goda möjligheter att analysera livsmedelskedjans olika led, primärproduktion, livsmedelsindustri, handel och restaurang.

Övrigt:

I kapitel 4 (sid 73-111) finns en ganska grundlig uppföljning av handlingsplanerna i livsmedelsstrategin.

Kapitel 5 (112-135) analyserar den regionala utvecklingen.

I bilaga D (162-179) finns bra fördjupningssiffror kring primärproduktionen.

Ladda ner hela rapporten i pdf-format