Det här är livsmedelsstrategin 

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. 

Här kan du ladda ner hela strategin

Här är regeringens handlingsplan del 2

6 anledningar till att livsmedelsstrategin är viktig

1. Håller över tid. Den innehåller långsiktiga politiska mål som håller över tid och regeringsskiften.

2. Har produktionsmål. Den innehåller produktionsmål för jordbruket och livsmedelssektorn. Tidigare har det bara funnits mål inom miljöområdet.

3. Viktigt vid politiska beslut. Politikerna måste hålla sig till målen och fatta beslut som gör att den svenska produktionen kan öka.

4. Ökar konkurrenskraften. Strategin kan hjälpa svenska livsmedel att konkurrera med livsmedel från andra länder. Nästan alla andra EU-länder utom Sverige har haft någon typ av strategi för livsmedelsproduktion.

5. Skapar fler jobb. Ökad svensk produktion ger mer jobb i hela landet, leder till bättre global miljö och minskar svensk sårbarhet.

6. Bättre samsyn. Strategin gör det lättare för bönder, industri, handel, konsumenter, politiker och myndigheter att få samsyn och bestämma vad som behöver göras.

Handlingsplan del 2 - satsning på över en halv miljard

Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 innehåller satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020. Läs mer här