LRF gläds åt att Sverige har fått en nationell livsmedelsstrategi och att det nu finns ett mål om att svensk livsmedelsproduktion ska öka fram till 2030. Det kommer att krävas mycket arbete för att nå målet och i detta arbete måste alla -  hela livsmedelskedjan, politiker och myndigheter - hjälpas åt med. LRF ska de kommande åren arbeta med en mängd åtgärder för att driva på utvecklingen.  Här kan du läsa om vad LRF ska göra.

Livsmedelsstrategin i korta drag.pdf Företagarvillkor och konkurrenskraft | PDF (77 kb)
LRFs synpunkter på livsmedelsstrategin.pdf Företagarvillkor och konkurrenskraft | PDF (65 kb)