Här kan du snabbt och enkelt läsa in dig på LRFs syn på den nationella livsmedelsstrategin.

Livsmedelsstrategin i korta drag.pdf Företagarvillkor och konkurrenskraft | PDF (77 kb)
LRFs synpunkter på livsmedelsstrategin.pdf Företagarvillkor och konkurrenskraft | PDF (65 kb)