foi

Forskning och innovation

Ett hållbart samhälle kräver en natur i balans. Ska vi utveckla den svenska hållbara matproduktionen, öka självförsörjningsgraden och få en levande landsbygd är det viktigt att se möjligheterna och utnyttja tekniken. Ju fler vi är, desto mer hörs vår röst. Bli medlem i dag så kan vi tillsammans jobba för en hållbar framtid.