Containing Greens växter odling isolering

Forskning och innovation

Det svenska jord- och skogsbruket har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och ligger idag långt framme i sitt hållbarhetsarbete. Vi är verksamma i en framtidsbransch och satsningarna på forskning och innovation som berör de gröna näringarna är större än någonsin. Det är möjligheter vi ska ta tillvara på!