Några goda exempel

 • Tre unga, innovativa entreprenörer har lyckats odla grönsaker, kryddor och örter i subarktiskt klimat, utan jord, begränsad bevattning och med hjälp av överskottsvärme från datacenter i Luleå.
  Läs mer!

 • Bee-scanning: Många bisamhällen dör varje år och parasiten varroa destructor är en avgörande orsak. BeeScanning är en app som gör det möjligt för biodlare att omedelbart diagnostisera hur mycket varroa det finns i ett bisamhälle.
  Läs mer!

 • Omkring en miljard kronor samt lidandet hos djuren som smittan innebär har sparats på att djursjukdomen BVD utrotats.
  Läs mer!

 • Värmebehandling av utsäde så att kemikalier på varje kärna undviks
  Läs mer!

 • Hörselskydd som användaren kan koppla in telefon, radio, poddar m.m. till. De tar bort omgivande ljud vid telefonsamtal, vilket gör att man som lantbruksföretagare kan ringa ärenden och socialt samt delta i möten när man till exempel sitter i traktorn på fälten. En innovation som sparar massor av tid samtidigt som de förbättrar arbetsmiljön.

 • Innovationsstödet EIP-Agri finansierar många spännande projekt inom jordbruk, trädgårdsnäringen och rennäringen.
  Här hittar du cirka 30 artiklar!