- De stora aktörerna nära jordbruksnäringen kan delas in i några få med inriktning på enbart innovation, som EIP-Agri som är en del av den EU-gemensamma jordbrukspolitiken CAP. De flesta forskningsfinansiärerna inriktar sig däremot mest på forskning och i andra hand på de innovativa idéerna som bygger på kunskap som redan har tagits fram, berättar Kjell Ivarsson som jobbar med FoI, bioekonomi och odlingskvalitet på LRF.
 
Finansiärerna kan delas upp i en skala från de mest jordbruksnära till de mer forskningsnära. Några av de vanligaste finansiärerna, med start i det jordbruksnära, är: Stiftelsen JTI, Stiftelsen Lantbruksforskning, Vinnova och Formas. Längre ner på sidan kan du se vad de har att erbjuda det närmaste halvåret/året.

- Alla finansiärer ställer idag större krav på förankring i näringen, tidigare kontakter med de som ska gynnas av projektet och att det beskrivs tydligare i ansökan, säger Kjell Ivarsson.

Ytterligare ett tips är verktyget Ymner, som samlar olika typer av finansiering som kan vara till hjälp när idéer ska bli verklighet. Läs mer på www.ymner.com.
 

EIP-Agris innovationsstöd

En innovation är en ny idé som med framgång kommit till användning. Du ska ha identifierat ett problem eller förbättringsbehov som gäller för flera inom aktuell bransch. Stödet kan inte användas till forskningsprojekt, för att gemensamt identifiera problem och lösningar eller för rådgivning eller annan kompetensutveckling. Innovationsstöd söks via Jordbruksverkets e-tjänst och all handläggning sker via Jordbruksverket, där du hittar mer detaljerad information om hur du söker stödet. Läs mer om innovationsstödet här!

Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik

Stiftelsen JTI, i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser forskningsmedel för två riktade satsningar. Utlysningarna är en del av Stiftelsen JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Två utlysningsområden
1. Vatten – resurseffektiv hantering
2. Framtidens proteingrödor till livsmedel - stöd till forskning för att stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft

Tidsplan
• Utlysningen öppnar 4:e juni kl. 12.00 och stänger 27:e september klockan 12.00.
• Beslut om finansiering tas i slutet av november.

Kontakt
• Ordförande S-JTI: Wictoria Bondesson, 010-1844 540, wictoria.bondesson@lrf.se
• Administration: Yvonne M Airosa, 0767-75 35 42 yvonne.miettinen@lantbruksforskning.se


Stiftelsen Lantbruksforskning

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser medel för forsknings- och utvecklingsprojekt inom stiftelsens två fokusområden: Livsmedel respektive Klimat & miljö. Stiftelsen beviljar medel till projekt som stärker lantbruksnäringens konkurrenskraft och hållbarhet. Företagande och hållbarhet ska genomsyra alla projekt som beviljas medel. Läs mer här!

Vinnova

Komplexa utmaningar som välfärd, klimat och hälsa kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vinnova arbetar inom tio områden som är viktiga för Sverige och våra möjligheter att ställa om till ett hållbart samhälle. Läs mer här!

47 erbjudanden om finansiering

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Formas verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. De genomför forskningssammanställningar och kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Läs mer om aktuella utlysningar!