Mistra Food Futures - livsmedelssystemet

Mistra Food Futures arbetar med att ta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samt uthålligt över tid.
Programtid: 2020 - 2024
Värd: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
LRFs kontaktperson: Wictoria Bondesson 
Läs mer här! 

SustAinimal - djurens roll

SustAinimal är en centrumbildning finansierad av forskningsrådet Formas med uppdrag att samarbeta för att öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i omställningen till ett uthålligt, hållbart och lönsamt livsmedelssystem i Sverige.
Programtid: 2020-2024 med möjlighet till fyra års förlängning.
Värd: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
LRFs kontaktperson: Wictoria Bondesson
Läs mer här! 

FINEST - innovationer

FINEST är ett nationellt centrum som jobbar med att skapa förutsättningar för innovationer som leder till en miljömässigt-, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelssektor. Det gör FINEST genom samhällsvetenskaplig och teknisk forskning, i aktiv samverkan med aktörer från näringslivet. FINEST fokuserar initialt på att utveckla tre vitt skilda värdekedjor: Svenska skogsbär, Protein från baljväxter och Experimentell framställning av livsmedel. FINEST består av tre akademiska partners; RISE, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet. I dag medverkar 15 partners från livsmedelsindustrin och flera regioner.
Programtid: Det finns målsättningar för de fyra första åren. I det långsiktiga perspektivet är FINEST vision att vara ett etablerat svenskt kunskaps - och forskningscenter som påskyndar innovation genom behovsstyrd forskning, tillsammans med liknande forskningscentrum i Europa.
LRFs kontaktperson: Linda Sundström 
Läs mer här!

LRF ingår också i ett 50-tal olika nätverk från norr till söder med kopplingar till forskning och innovation.