Målet är att nå 1 000 beslutsfattare, 10 000 medlemmar och 100 000 konsumenter, framförallt ungdomar födda på 80- och 90-talet. För detta har LRF engagerat ett antal regionala ambassadörer som till största del utgörs av förtroendevalda.

Avpolarisera och ta ledningen

Enligt planen ska kampanjen tas ut till allmänheten med fokus på millennials, 20-40 åringar, under hösten. Målgruppen är vald för att det är den som står längst från LRFs frågor och har även lägre förtroende för bonden än äldre målgrupper. De under 20 år som LRF vill nå jobbar man med via Bonden i skolan och Jobba grönt.

Kampanjen har två huvudsyften: Att avpolarisera hållbarhetsdebatten och lyfta fram bönderna som ledande experter på hållbarhet inom jord- och skog.

Ta vara på nya möjligheter

Ambassadörerna och regionala kampanjansvariga lägger nu en plan för hur och var man ska möta målgruppen. Det är viktigt att LRF deltar på de arenor där millennials rör sig. Vi kan inte räkna med att de ska hitta till oss, vi måste hitta dem.

I och med pandemin måste planerna anpassas efter hur verkligheten ser ut i höst. Större event blir troligen inställda, men det finns öppningar för mindre event och nya möjligheter. Här gäller det att titta på hur förutsättningarna ser ut i varje region och anpassa sig efter dem. En extern eventbyrå tar fram monter- och samtalsmaterial som kan användas i hela landet vid möten med allmänheten.

Vi är alla ambassadörer

Grundläggande i kampanjen är att vi alla är ambassadörer för hållbarhetsfrågorna. Vi deltar i många olika sammanhang och kan ta tillfället i akt att prata om våra frågor. Material och underlag hittar tjänstemän på LRFs intranät Axet, eller så tar man kontakt med de regionalt kampanjansvariga.

För mer information, kontakta Sofia Lindblad, kampanjchef, sofia.lindblad@lrf.se