Bredbandsmarknaden är avreglerad i Sverige. Det innebär att ingen operatör kan tvingas till att ansluta glest utspridda kunder på landsbygden. All bredbandsutbyggnad sker på marknadens villkor.

Regeringen har anammat en bredbandsstrategi som innebär att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband via fiber till 2020. Sannolikheten är stor att de kvarvarande tio procenten bor på landsbygden. Politiska insatser behöver därför sättas in, tillsammans med lokalt engagemang, för att "locka" kommersiella aktörer ut på landsbygden.

Fiber till byn

Fiber till byn innebär att bybor och markägare genom ideellt arbete, lokala grävare och smidigt marktillträde minskar kostnaderna för en bredbandsanslutning och därmed möjliggör att bredbandsfiber kan dras längre ut på landsbygden. Där det finns en bredbandsintresserad by och en intresserad fibernätägare finns möjlighet till ett projekt. Via Bredbandskartan kan du se vem som har fiber i ditt närområde.

Fiber till byn har fått ett stort genomslag i vissa län och på många håll i landet kan bredbandsutbyggnaden närmast liknas vid en folkrörelse. Läs mer om Fiber till byn i broschyren Bredband på landsbygden.

Bredbandsforum

Regeringen har tillsatt ett bredbandsforum för att samordna utbyggnaden av bredband. Där finns mycket bra information, bland annat:

  • Handbok för fibernätföreningar
  • Skatteverkets ställningstagande rörande moms
  • Information vid överlåtelse av byanät
  • Mallar för markavtal, stadgar för Ekonomiska föreningar samt drift- och underhållsavtal

Här hittar du Bredbandsforum webbplats.

Kontakt

Sofia Lindblad, Expert Infrastruktur
Telefon: 08-787 58 90
E-post: sofia.lindblad@lrf.se