Tycker

  • Bredband ska vara lika bra på landet som i stan.
  • Väl fungerande mobilnät är en förutsättning för företagande och boende på landsbygden och mobiloperatörernas täckningskartor ska stämma överens med verkligheten.
  • Ingen ska ha längre än 500 meter till sin brevlåda.
  • Elnät ska grävas ner. Kablarna bör läggas utmed vägar eller tillsammans med annan infrastruktur.
  • Mitträcken och andra trafiksäkerhetsåtgärder genomförs nu i stor omfattning på våra vägar. LRF är positiv till detta, men för att utformningen ska bli bra krävs att jord- och skogsbruk samt övrigt näringsliv involveras tidigt i planeringsprocessen. Vägar som byggs om med exempelvis mitträcken, refuger och rondeller behöver anpassas så passage fungerar för breda jordbruksmaskiner.

Gör

  • LRF har varit aktivt i de nya föreskrifterna och reglerna om bredbandsstöd.
  • LRF har varit med i bildandet av Byanätsforum som bidrar med rådgivning och nätverk vid bredbandsbyggande på landsbygden.
  • LRF engagerar sig i många tillståndsprocesser för elnät och argumenterar för jord- och skogsbrukets samhällsekonomiska värden.