Staten har en garanti för telefoni. Den innebär att alla ska ha tillgång till telefon i sin fasta bostad. Om man inte har fungerande telefoni bör det meddelas till Post- och telestyrelsen, PTS. Man kan alltså kräva fungerande telefon i bostaden, men inte mobiltäckning i skogen.

Nedmontering av kopparnätet 2016-2019

Telia har tagit fram en plan för avveckling av den fasta telefonin via kopparnätet. De kallar det ”Framtidens nät” och berör hundratals stationer och tiotusentals hushåll på landsbygden. Den som har telefon och/eller bredband via kopparnätet kommer bli av med denna och istället erbjudas mobila alternativ, inklusive mobilt bredband. Antingen från Telia eller från någon annan operatör.

Om du är berörd kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen. Mer information om – och när – du berörs finns på länken längst ner.

LRF motsätter sig inte en teknikutveckling men vi anser att avvecklingen av kopparnätet ska synkroniseras med utbyggnaden av bredband via fiber. Så sker tyvärr inte vilket kan leda till försämringar för både invånare och företagare på landsbygden.

Digitalt skyddsnät

PTS (Post- och Telestyrelsen) har uppdraget att säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet. Från 1 mars 2018 höjs nivån för internet till 10 Mbit/s. Detta innebär att PTS kan gå in och upphandla dessa tjänster för de hushåll som inte kan få telefoni och bredband genom marknadens försorg. Som enskild behöver man först undersöka olika lösningar på egen hand. Läs mer på pts.se

Telias fasta utrustning

Telias nätbolag Skanova har i samband med nedmonteringen svarat LRF på ett antal frågor kring vad som ska hända med utrustningen som inte längre ska användas. Framförallt skåp och stolpar. Ansvaret ligger kvar på Skanova och löftet är att de ska ta bort det som inte är i bruk. Däremot kommer kablarna i de flesta fall att ligga kvar i marken. Mer om detta finns att läsa i det PM som finns här intill.

Mobil täckning

Mobilt bredband har inte samma kapacitet som fast bredband via fiber, eftersom den är beroende av avståndet till närmaste mast, antal användare runt masten, samt eventuella fysiska hinder. Även mobiltelefonen har betydelse eftersom många tillverkare valt att prioritera minneskapacitet och snabbhet i stället för antennfunktion.
Det mobila är dock ett viktigt komplement och kan för många vara fullt tillräckligt för de behov man har. Utbyggnaden av såväl täckning som kapacitet går snabbt, men eftersom kundernas ökade användning går ännu snabbare är det många som inte upplever någon förbättring.
LRF har under flera år krävt att mobiloperatörernas täckningskartor ska stämma överens med verkligheten och om du har synpunkter på bristande mobiltäckning bör du anmäla det till din mobiloperatör.

Länkar

Telias sida ”framtidens nät” där det bland annat går att se vilka stationer som ska stängas – samt när de stängs. 

Se också denna pdf.

Telekomguiden är en operatörsneutral kundtjänst som ger opartisk information och rådgivning om nedmonteringen av kopparnätet. Telefon 010-130 79 00

Kontakt

Cecilia Reje, Näringspolitisk expert, infrastruktur
Telefon: 010-184 42 17
E-post: cecilia.reje@lrf.se