Staten har en garanti för telefoni. Den innebär att alla ska ha tillgång till telefon i sin fasta bostad. Om man inte har fungerande telefoni bör det meddelas till Post- och telestyrelsen, PTS. Man kan alltså kräva fungerande telefon i bostaden, men inte mobiltäckning i skogen.

Vid synpunkter på telefoni eller bredband kan du kontakta Telekområdgivarna, 08-522 767 00. De samlar även in klagomål som Post- och telestyrelsen får ta del av. PTS kan inte agera i enskilda ärenden, men den kan agera utifrån underlag från Telekområdgivarna.

Mobilt bredband har inte samma hastighet som fast bredband via fiber, men det är ofta snabbare än fast bredband via telenätet (ADSL) och behöver inga trådar. Utbyggnaden av 4G, nästa generations mobilnät, kommer att öka de trådlösa hastigheterna betydligt. Det är dock osäkert hur stor täckning 4G får på landsbygden.

LRF har under flera år krävt att mobiloperatörernas täckningskartor ska stämma överens med verkligheten. Om du har synpunkter på bristande mobiltäckning bör du anmäla det till din mobiloperatör.

 

Ökad mobiltäckning kräver politisk vilja. Staten äger frekvenserna för mobilnäten och många frekvensband är mycket värdefulla. Det finns stora möjligheter att öka mobiltäckningen om frekvenstillgång villkoras mot ökad yttäckning.

Nedmontering av kopparnätet 2016-2017

Telia  har tagit fram en plan för nedmontering av kopparnätet i många kommuner i landet. Till skillnad från tidigare nedmontering av koppernätet berörs nu även tjänster baserade på telefoni, bredband (ADSL), TV och olika grossist- och företagstjänster. Det innebär att Telia i vissa områden kommer att montera ned kopparnätet och erbjuda kunderna lösningar via mobilnätet med telefoni och mobilt bredband. Telias förändring påverkar även andra operatörer som hyrt in sig i deras koppernät. I dagsläget finns planer för nedmontering av kopparnätet för 2016 och 2017, men det är högst troligt att nedmonteringen kommer att fortlöpa efter 2017.

Om du är berörd kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen. För information om vilka kommuner som berörs av nedmonteringen av kopparnätet och annan information, besök Telias webbplats:

 http://www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html

Om du har frågor om hur nedmonteringen av kopparnätet påverkar dig, kan du ringa Telekomguiden (en operatörsneutral kundtjänst som kan ge dig opartisk information och  rådgivning) på 010-130 79 00 eller kontakta dem via e-post: info@telekomguiden.se

PTS (Post och Telestyrelsen) följer omställningarna i tele- och bredbandsnäten noga för att säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s, enligt lagen) uppfylls. För ett fåtal kunder som inte kan få telefoni och bredband genom marknaden kan PTS gå in och säkra telefoni genom upphandling.  Eventuella synpunkter och enskilda med frågor kan vända sig till PTS särskilda konsument telefon, som nås via växeln: 08-678 55 00.

LRF motsätter sig inte en teknikutveckling men vi anser att Telia inte ska montera ned kopparnätet fören det finns ett fullgott alternativ på plats. Den nya ersättande mobila tekniken får inte bli dyrare eller fungera sämre än tidigare, vilket leda till sämre boendemiljöer och konkurrenskraft för våra medlemmar. LRF för dialog med regering, riksdag, PTS och Telia avseende kopparnätets nedläggning.

Kontakt

Björn Galant, Expert infrastruktur och allemansrätt
Telefon: 08-787 59 60
E-post: bjorn.galant@lrf.se